ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

TRIS Inc., Ltd.: ผลิตภัณฑ์เพื่อยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สายผลิตภัณฑ์

ด้วยกระแสนิยมระดับโลกที่มีต่อรถยนต์ไฟฟ้า เราได้ทำงานตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด
เริ่มตั้งแต่การนำรถยนต์ EV ของยุโรปมาใช้ ได้รับความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
เรามีส่วนร่วมในอนาคตของรถยนต์ด้วยองค์ความรู้ที่เราได้รับจากการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ยานยนต์เป็นเวลาหลายปี

เว็บไซต์พิเศษผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

รายการผลิตภัณฑ์ตามแอปพลิเคชัน