ผลิตภัณฑ์อื่น

TRIS Inc., Ltd.: สินค้าอื่นๆ

สายผลิตภัณฑ์

เรากำลังทำงานอย่างแข็งขันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากยานยนต์โดยใช้กระบวนการพัฒนา (ตั้งแต่วัสดุไปจนถึงเชิงพาณิชย์) และเทคโนโลยีเชิงทดลอง/การวิเคราะห์สำหรับการประเมินผลิตภัณฑ์ที่เราปลูกในผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของเรา

รายการผลิตภัณฑ์ตามแอปพลิเคชัน