ผลิตภัณฑ์สำหรับมอเตอร์รถยนต์

TRIS Inc., Ltd.: ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์

สายผลิตภัณฑ์

ธุรกิจหลักของเราคือการพัฒนาและการผลิต แปรงถ่าน (ต่อไปนี้จะเรียกว่าแปรง) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการสตาร์ทมอเตอร์รถยนต์ (มอเตอร์กระแสตรง)
เรามีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศประมาณ 60% สำหรับแปรงสำหรับมอเตอร์ยานยนต์ (การวิจัยภายในองค์กร: 2018) และนอกเหนือจากแปรงแล้ว เรายังผลิตตัวสับเปลี่ยนคาร์บอน ตลับลูกปืน ฯลฯ และยังคงตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ของแนวทาง

รายการผลิตภัณฑ์ตามแอปพลิเคชัน